Termes i condicions

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I COMPRA

Les presents condicions s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a través de la nostra pàgina rebiciclem.com de la qual n’és titular la cooperativa Biciclot Sccl amb N.I.F: F-60628187 amb domicili a Barcelona, carrer de Pere IV 58, 08005.

Per qualsevol consulta, pot contactar amb nosaltres a través del telèfon 93.307.74.75, o enviant un correu electrònic a info@rebiciclem.com

Condicions generals:

Les bicicletes Rebiciclem estan fetes al taller de Biciclot, on a partir de bicicletes abandonades es recuperen per donar una segona vida. Cada bicicleta de la pàgina web és única donat que només hi ha un model disponible per bicicleta. La bicicleta Rebiciclem és una bicicleta reutilitzada amb materials i components recuperats i components nous. L’equip de mecàniques realitza la revisió i posada a punt de cada bicicleta.

La bicicleta no s’envia a domicili si no és necessari. La recollida de la bicicleta es al punt de venda de Biciclot.

Els preus dels productes exposats a la pàgina web inclouen l’Impost Sobre el Valor Afegit (IVA) d’un 21%.

Condicions de compra:

Per a realitzar una comanda, la persona usuària haurà d’afegir a la cistella de la compra la bicicleta desitjada així com les opcions d’accessoris disponibles que es vulguin incloure en la comanda final i seguir les instruccions indicades.

Finalitzat el procés de compra caldrà que la persona usuària realitzi el pagament a través de les opcions de targeta de crèdit o transferència bancària.

Un cop finalitzada la comanda i realitzat el pagament la persona usuària ha d’imprimir el comprovant de la compra. La persona usuària rebrà la confirmació de la compra al seu correu electrònic i tindrà accés al seu perfil d’usuari a la pàgina web de rebiciclem.com

Al correu indicat per la persona usuària s’anirà notificant el procés en el qual està la compra. (hem rebut la teva comanda- comanda s’ha realitzat satisfactòriament). O  se li notificarà la confirmació de la compra.

A partir de llavors, podràs venir a recollir la teva compra al Carrer de Pere IV 58 ,08005 Barcelona, a partir del segon dia hàbil de la comanda, en  el següent horari:

De dimarts a divendres de 10h a 13h i de 16h a 19h.

Al punt de venda de Biciclot recolliràs la bicicleta on es farà la posada a punt per les teves necessitats i adaptació per la conducció segura.

Període de garantía:

Les bicicletes adquirides disposen d’un període de prova de 7 dies, des del moment de la recollida de la bicicleta a la botiga física de Biciclot ( C/Pere IV 58).
Al finalitzar els 7 dies, us oferim  una revisió de control  per comprovar que tot està correcte. Una vegada passat aquests temps, el període de garantía és de 30 dies.

La garantia es limita a la reparació o reemplaçament d’una peça defectuosa.
Els costos potencials de muntatge seran a càrrec de la persona propietària.

El desgast normal, el manteniment incorrecte, el muntatge i la manipulació incorrecta, o l’ús de peces o accessoris que no són originals o que no estan destinats a la bicicleta no estan coberts per la nostra garantia.

Responsabilitat:

Biciclot,  Sccl. no es fa responsable dels danys o defectes ocasionats per accidents, abús o ús indegut o inadvertència. Biciclot, Sccl. no es fa responsable per danys incidentals o conseqüents. En cas d’un defecte, la persona propietària està obligada a deixar d’utilitzar la bicicleta i fer tot el possible per evitar (més) danys. La responsabilitat de Biciclot Sccl es limita als nostres termes i condicions.

Estàs protegit per la llei:
L’Artícle 44 de la Llei 7 / 1996 de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista, et confereix el dret a la revocació de la comanda sol·licitada en un termini de set dies des de la recepció d’aquesta. Si per qualsevol motiu desitges revocar la teva comanda, ens ho hauràs de notificar per email a biciclot@biciclot.coop. Els productes hauran de ser retornats sempre a compte del client, en perfecte estat; només d’aquesta manera podrem reemborsar-te l’import pagat.

Protecció de les dades personals:
La base de dades que conté les dades de caràcter personal facilitades pels clients en els formularis que puguin existir en el lloc web compleix la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal  i altra legislació que la desenvolupa i informa al client que aquestes dades quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat prestant el client el seu consentiment mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions.

El client que introdueixi les seves dades personals en els diferents formularis està facultat a exercitar els seus drets d’accés i rectificació mitjançant el seu compte de client. D’aquesta web ens comprometem al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament d’aquestes dades. Si el client desitja cancel·lar definitivament pot sol·licitar enviant un correu a info@rebiciclem.com

Biciclot,  Sccl.  assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat de les dades personals recollides i per això s’han adoptat mesures de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes en el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

Biciclot, Sccl. no compartirà, vendrà, ni facilitarà a tercers aquestes dades, llevat requeriment judicial, i no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir derivades d’un atac o accés no autoritzat als sistemes causa d’una falta de diligència del client pel que fa a la guàrdia i custòdia de les seves claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

Les dades de targetes de crèdit són recollides directament per la sucursal bancària que efectua el cobrament, i per tant, Biciclot,sccl ni les manipula ni les emmagatzema.
El client és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació dels mateixos si fos necessari.